Tadeusz Rozpara


Tadeusz Rozpara

ARCHIWUMWitam

Dziś prezentacja mojej ulotki wyborczej, która od jutra młodzi wolontariusze roznosić będą do mieszkańców Okręgu nr 1, czyli m.in. osiedla Przytorze, Dolnośląskie, Ludwików, okolice ulicy Lipowej, Czaplineckiej i cześć osiedla Budowlanych.

W miarę możliwości i obecności mieszkańców w domach, roznoszący ulotki będą pytać o zgodę na pozostawienie ulotki.

W ulotce przedstawiam moje intencje, którymi się kieruje kandydując do Rady Powiatu w Bełchatowie oraz wskazuje na potrzebę gruntownych zmian w sposobie sprawowania władzy samorządowej w Bełchatowie, a to można osiągnąć przede wszystkim poprzez zmianę kierujących miastem i powiatem.

 Z poważaniem

Tadeusz Rozpara

Data publikacji: 04.11.2014  


Jesteśmy w trakcie samorządowej kampanii wyborczej. W tych wyborach nie ubiegam się już o godność Prezydenta Miasta Bełchatowa, lecz jestem kandydatem do Rady Powiatu w Bełchatowie, zarejestrowanym przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem na pierwszym miejscu listy w okręgu nr I, obejmującym najogólniej rzecz biorąc, zachodnią cześć miasta Bełchatowa, w tym m.in., osiedla Przytorze, Dolnośląskie, Ludwików, okolice ulicy  Czaplinieckiej i cześć osiedla Budowlanych.

     Sojusz Lewicy Demokratycznej stworzył szerokiego porozumienie ludzi i ugrupowań lewicowych oraz zbliżonych do lewicy. Wyrażam przekonanie, że zaowocuje to dobrym wynikiem wyborczym. Ja ze swej strony będę zwracał się o poparcie do wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich poglądów, politycznych ponieważ uważam, że problemy mieszkańców powiatu i miasta stanowiących wspólnotę samorządową są w przeważającej części politycznie bezbarwne. Do ich rozwiązywania konieczne są umiejętności, wiedza teoretyczna i praktyczna, a niekoniecznie znaczek polityczny. Myślę, że nie będzie przesadną nieskromnością z mojej strony, gdy stwierdzę, że takie kwalifikacje posiadam. Dobrą znajomość funkcjonowania samorządu, instrumentów prawnych i organizacyjnych koniecznych do rozwiązywania problemów mieszkańców, mam z racji kwalifikacji zawodowych radcy prawnego oraz doświadczenia zdobytego w czasie pełnienia różnych funkcji w samorządzie, w tym tej najważniejszej – Prezydenta Bełchatowa w latach 1994-2002.

     Jest mi szczególnie miło, że pełnienie tej zaszczytnej funkcji zostało wysoko ocenione przez czytelników Dziennika Łódzkiego, ponieważ w plebiscycie tej gazety w wersji bełchatowskiej, zostałem uznany Najlepszym Prezydentem Bełchatowa w minionym 25 – leciu.

    Chcę wykorzystać te kwalifikacje i doświadczenie do lepszego zarządzania powiatem. Obecna kadencja pokazała to chyba najdobitniej, że Starosta Szczepan Chrzęst i członkowie koalicji (PLUS, PO i Ziemia Bełchatowska) wspierającej jego rządy, zaniedbali wiele spraw lub podjęli nietrafne decyzje, wymienię tylko przykładowo sprawę firmy PKS i dworca autobusowego, likwidację ośrodka wychowawczego w Łękawie, brak istotnego postępu w przebudowie i modernizacji dróg powiatowych, rozbudowaną do nadmiernych rozmiarów administrację i nepotyczną(swojską) politykę kadrową.

     Patrząc na marazm, generowanie koalicyjnych konfliktów, „kolesiowską” politykę kadrową których doświadczamy przez ostatnie 12 lat, jest potrzeba zwiększenia reprezentacji lewicowej w Radzie Powiatu. To my daliśmy dowody na to, że działamy konkretnie. Przecież to Starosta Mariusz Kaczmarek z SLD i koalicja z udziałem radnych lewicy zorganizowali Powiat od podstaw po jego utworzeniu z wszystkimi jego instytucjami, spółkami (np. Dom Pomocy Społecznej, EKO-Region itd) i systemem funkcjonowania.

     Dlatego liczymy na poparcie znaczącej części mieszkańców, bo Bełchatów i powiat bełchatowski zasługują na lepszych „włodarzy”! A tylko Wyborcy mogą to zmienić!

 Z poważaniem

Tadeusz Rozpara

Data publikacji: 22.10.2014Witam.

Dziś zamiast własnego tekstu o wydarzeniu, które miało miejsce w dniu 14 kwietnia b.r, a na które w ciągu ostatnich kilkunastu dni zapraszałem, zamieszczam fragmenty tekstu autorstwa Pani Anny Staniaszek, redaktor naczelnej Tygodnika FAKTY opublikowanego w bieżącym numerze.

Jaki Bełchatów 2020?

W miniony poniedziałek kilkadziesiąt osób przyszło do MCK na spotkanie Dyskusyjnego Forum Mieszkańców Bełchatów 2020 zorganizowanego przez Bełchatowskie Forum Społeczne. Perspektywa roku 2020 skłoniła także do dyskusji na temat przyszłości Bełchatowa.  

Zaczęło się jednak od budżetu obywatelskiego, który w Bełchatowie powstaje po raz pierwszy. – Budżet obywatelski buduje porozumienie między władzą a mieszkańcami mówiły - Katarzyna Krześlak -Dęga i Bogusława Lipczyńska z Akademii Zdrowego Życia, którą prowadzi bełchatowska fundacja. Czy budżet obywatelski jest wystarczająco promowany? Czy mieszkańcy miasta zostali poinformowani o możliwości składania wniosków? Obie panie przeprowadziły sondę wśród mieszkańców, na niewielkiej próbie 20 dowolnych osób. Pytanie brzmiało: czy złożył pan/pani wniosek do budżetu obywatelskiego? Tylko jedna osoba stwierdziła, że ma taki zamiar. W mieście wiszą plakaty.(…) Tadeusz Rozpara, prezes Forum zwrócił uwagę na negatywne doświadczenia Bełchatowa dotyczące inicjatyw obywatelskich. Mieszkańcy uzyskali możliwość składania projektów uchwał do rady miejskiej. Z wymaganych tysiąca podpisów zebrali blisko dwa tysiące. Ich projekt w sprawie opłat za przedszkola nawet nie trafił pod obrady rady miejskiej, która półtorej godziny przed posiedzeniem przedłożyła własny projekt. (…) Radny Sławomir Komidzierski chce, by w uchwalaniu budżetu w większym stopniu brali udział mieszkańcy. Każdy mieszkaniec będzie się wtedy czuł współgospodarzem miasta. Do tegorocznego budżetu mieszkańcy zgłosili 150 wniosków, rok wcześniej – podobnie. Powinien być powołany zespół, który będzie koordynował wnioski. - Do tej pory wnioski były odrzucane, ponieważ zgłaszał je radny opozycji – powiedział Tadeusz Rozpara. (…) W spotkaniu brał udział Stanisław Półchłopek, dyrektor biura Regionalnej Izby Gospodarczej, b. wiceprezydent miasta. Dane, które przedstawił są zatrważające. Zatrudnienie w bełchatowskich firmach zmniejszyło się aż o 1500 osób. Firmy nie mają frontu robót, miasto się wyludnia.(…)Radny powiatowy Marcin Rzepecki mówił o klauzuli społecznej, którą samorząd może stosować. Niestety nie stosuje. Przetarg na budowę ścieżki rowerowej na Górę Kamieńsk wygrała firma z Lublina. Była najtańsza. Przetarg przegrał bełchatowski Lear. I pewnie wkrótce okaże się, że zwycięzca przetargu zapłaci pracownikom z Bełchatowa 1,70 zł za godzinę.(…).

Pełny tekst relacji ze spotkania w najnowszym numerze Tygodnika Fakty z dnia 16 kwietnia 2014 roku. W najbliższym czasie przedstawię własną relację oraz wnioski i plany związane z dalszą dyskusją nad Strategią Rozwoju Miasta Bełchatowa. 

                                         
Data publikacji: 15.04.2014

Witam.

Serdecznie zapraszam ponownie do udziału w Dyskusyjnym Forum Mieszkańców "BEŁCHATÓW 2020". Jest wiele powodów, dla których warto zastanowić się nad przyszłością naszej Małej Ojczyzny. Nie tylko zbliżające się wybory samorządowe, ale także podjęta niedawno przez Radę Miejską uchwała w sprawie budżetu obywatelskiego, prace nad Strategią Rozwoju Miasta do 2022 roku. Także bieżące drażliwe tematy: sprawa dworca autobusowego, pogarszające się warunki pracy i życia mieszkańców itd. W przypadku zainteresowania udziałem proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny. 

Pozdrawiam. Tadeusz Rozpara.


Data publikacji: 03.04.2014


Dyskusyjne Forum Mieszkańców 

 Bełchatowskie Forum Społeczne jest organizacją, której jednym z celów jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i mobilizowanie mieszkańców do udziału w tworzeniu lokalnych programów społecznych. 

 W celu wywołania szerszej, niż tylko w gronie elit władzy, dyskusji zmierzającej do ustalenia najważniejszych celów i zadań dla miasta Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego wynikających ze społecznego zapotrzebowania, realnych możliwości finansowych oraz dostępnych instrumentów realizacyjnych, BFS organizuje Dyskusyjne Forum Mieszkańców pod nazwą „BEŁCHATÓW 2020”, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2014 roku o godzinie 16.30 w sali teatralnej MCK w Bełchatowie.

  Przypadające w tym roku wybory samorządowe będą kolejną okazją do wysuwania różnych, często nie skoordynowanych z naszą lokalną sytuacją społeczną i gospodarczą, postulatów, pomysłów, a także stosowania różnych zabiegów socjotechnicznych mających jedynie na celu uzyskanie jak największej ilości miejsc w organach samorządu terytorialnego. 

 Zdaniem naszego Stowarzyszenia warto natomiast zastanowić się i przeprowadzić odpowiedzialną i rzeczową dyskusję na temat wyzwań i potrzeb społecznych w nieco dłuższej perspektywie niż jedna kadencja. 

 Jest też bieżąca potrzeba zachęcenia mieszkańców do zgłaszania pomysłów i projektów zmierzających do zaspokajania ich oczekiwań i potrzeb. 

 W dniu 27 lutego 2014 roku, Rada Miejska Bełchatowa, przy zgodzie wszystkich radnych podjęła uchwałę w sprawie tzw. „budżetu obywatelskiego”. Jest to wyodrębniona w ogólnym budżecie miasta kwota 1 mln złotych, która będzie wydatkowana na zadania wskazane we wnioskach mieszkańców i zaakceptowane przez większość w drodze powszechnej konsultacji. 

 Proponowane przez nas forum dyskusyjne będzie więc także okazją do bliższego przedstawienia formuły tego budżetu, a także wysunięcia pewnych pomysłów. 

 Zapraszam do współorganizacji i uczestnictwa w Konferencji inne podmioty społeczne. W szczególności środowiska przedsiębiorców, organizacje związków zawodowych, inne organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne. 

 Wszystkich zainteresowanych udziałem w Forum oraz proszę o kontakt telefoniczny na numery: 509 182 780 lub 517 566 649 lub drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Data publikacji: 02.04.2014


Nie będziemy płacić za wasz kryzys.

   Minął tydzień od poniedziałku 17 marca kiedy to miały miejsce dwa wydarzenia, które stały się przedmiotem dyskusji wielu bełchatowian.

   Największym echem, co jest w pełni zrozumiałe, odbiła się manifestacja protestacyjna zorganizowana przez związki zawodowe Elektrowni i Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów skupione w porozumieniu MIEDZA pod hasłem „nie będziemy płacić za wasz kryzys”. Przyczyną protestów są negatywne skutki podejmowanych w grupie PGE działań zwanych „optymalizacją kosztów”, w wyniku których dochodzi do łamania praw pracowniczych, obniżania wynagrodzeń itp. Dotyczy to w szczególności spółek zależnych, w których warunki płacowe większości pracowników oparte są na płacy minimalnej. Podobna manifestacja odbyła się już w czerwcu ub.r. , podczas której protestowano przeciwko zmianom w kodeksie pracy. Do udziału w manifestacji organizatorzy zaprosili przedstawicieli innych związków, emerytów rencistów, pracowników innych zakładów pracy, a także bezrobotnych mieszkańców Bełchatowa. Zaproszono polityków, w tym polityków lokalnych z naszego miasta. Wziąłem udział w tym proteście, ponieważ w pełni utożsamiam się z wieloma hasłami i postulatami głoszonymi podczas manifestacji. 

    Nadszedł bowiem czas, aby politycy sprawujący władzę na wszystkich poziomach, a także będący w opozycji dostrzegli, że transformacja ustrojowa w Polsce od ponad dwudziestu lat oparta na politycznej i gospodarczej wolności, obok pozytywnych aspektów, wykazuje także wiele negatywnych skutków. Antypracownicze i antysocjalne posunięcia koalicji PO-PSL i jej Rządu opartego na neoliberalnej ideologii muszą wywoływać sprzeciw.          Hasła manifestacji, „tak godnej pracy” „nie wyzyskowi”, „pracy i chleba” przypominały hasła z okresu dziewiętnastowiecznego kapitalizmu, który wydawało się, minął bezpowrotnie . Tymczasem, jak można wyczytać np. na stronie www.wladzarobotnicza.plW 2013 roku mieliśmy do czynienia z kolejnymi – najcięższymi od wielu lat – atakami neoliberałów i „pracodawców” na prawa pracownicze i poziom życia większości społeczeństwa. Wprowadzenie rocznego okresu rozliczeniowego oznacza tak naprawdę odebranie pracownikom jednej z najważniejszych zdobyczy, wywalczonej jeszcze w 1918 roku – 8-godzinnego dnia pracy.(…) W połączeniu z wydłużeniem wieku emerytalnego do 67 lat, dokonanym w 2012 roku, oznacza to, że ostatnie dwa lata rządów neoliberalnej koalicji PO-PSL było prawdziwą katastrofą dla ludzi pracy w Polsce. Tymczasem kapitaliści, korzystając z przychylności rządu i braku oporu ruchu robotniczego, osiągają rekordowe zyski i robią ze swoimi pracownikami, co chcą.(…) Bezrobocie utrzymuje się na stale wysokim poziomie – ponad 2 milionów ludzi – a rząd nie robi nic, aby spadło. Coraz częstsze są przypadki łamania prawa pracy i niewypłacania pensji – według Państwowej Inspekcji Pracy w pierwszym półroczu 2013 roku co najmniej 62 tysiącom pracowników nie wypłacono pensji na czas, a nieoficjalnie wiadomo, że takich przypadków było znacznie więcej. Mnożą się historie ludzi, którzy przez wiele miesięcy pozbawiani byli wynagrodzeń.          

    To tylko niektóre fragmenty. Trudno się zatem dziwić, że Poseł Artur Ostrowski i my radni lewicy znaleźliśmy się obok protestujących w tym dniu. Jeden z organizatorów manifestacji – Adam Olejnik powiedział: Nic i Nikt nie jest w stanie NAS powstrzymać przed walką o prawa pracownicze, godziwe wynagrodzenia, i nasze miejsca pracy. Zapewniam Adamie, że niezależnie od różnych złośliwych komentarzy na temat naszego udziału, my zawsze będziemy po stronie Tych, którzy nie oczekują od władzy nic więcej, jak tylko urzeczywistniania w praktyce, gwarantowanych w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zasad sprawiedliwości społecznej. 

   Gratuluję Panom: Adamowi Olejnikowi, Andrzejowi Nalepie, Ryszardowi Brzuzemu i Szczepanowi Króliczakowi związkowym liderom organizującym protest i dziękuje za możliwość wyrażenia osobistej solidarności z protestującymi. 

   Na temat drugiego wydarzenia tego dnia, konferencji ”Węgiel, energetyka i co dalej” organizowanej przez Prezydenta Chrzanowskiego przy udziale Starosty Chrzęsta i Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów lepiej byłoby opuścić zasłonę milczenia. Słuszny i ważny temat to nie wszystko. Organizacja i przebieg - totalny blamaż i pośmiewisko. Trudno się zresztą dziwić. Jak można organizować tego typu przedsięwzięcie bez partnerstwa ze strony najbardziej zainteresowanego czyli PGE GiEK S.A. Szumnie zapowiadani najwyżsi rangą przedstawiciele rządu i województwa nie przyjechali, a jeden, który podobno przyjechał, wypłoszył się straszliwie i czmychnął oglądać odkrywkę. Szczytem arogancji był sposób potraktowania liderów związkowych przez Prezydenta Chrzanowskiego, co z ich strony spotkało się ze słuszną pogardą i potępieniem.

Data publikacji: 23.03.2014, zdjęcia: Remi Dobrzyński,Pamiętaliśmy o naszych Paniach W dniu 8 marca przypada jak wiadomo Międzynarodowy Dzień Kobiet. Od kilku lat członkowie i sympatycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Bełchatowie i w innych miastach, starają się przypomnieć i utrwalić zwyczaj wręczania w tym dniu kwiatów dla Pań nie tylko dla tych nam najbliższych, ale także napotkanych na ulicy, w sklepie itp., miejscach. Po pierwsze, chcemy uszanować Kobiety, po drugie podkreślamy i przeciwstawiamy się kwalifikowaniu tego Dnia jako jakiegoś kuriozalnego przeżytku, który jest obyczajem z okresu tzw. realnego socjalizmu. Pamiętamy i wiemy przy tym, że jak napisałem w tym Dniu na Facebooku, macie być szanowane i kochane przez cały rok! Nie można jednak was pozbawiać także tej jednorazowej przyjemności usłyszenia miłych słów, otrzymania tulipana czy goździka w ten szczególny Dzień. Także i w tym roku, grupa członków i sympatyków SLD, w której miałem zaszczyt i przyjemność się znaleźć, wręczała przechodzącym w centrum Bełchatowa i Zelowa Paniom goździki i tulipany. Moje obserwacje w pełni potwierdzają potrzebę tego typu zachowań, także w przyszłości. Ze strony Pań spotykaliśmy się z przejawami wyłącznie sympatii i uznania wyrażanymi uprzejmymi słowami i miłym uśmiechem. Myślę, że w następnych latach warto rozszerzyć ten zwyczaj na inne miejscowości o co wnioskowała na forum internetowym, jedna z Pań ze Szczercowa. Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia. Szeroka relacja fotograficzna na stronie portalu Naszemiasto.pl.

Data publikacji: 09.03.2014, żródło: naszemiasto.pl, zdjęcia: Remi Dobrzyński, Naszemiasto.plSLD Bełchatów: Tadeusz Rozpara przyjął propozycję kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 25 maja. Były prezydent miasta będzie reprezentował bełchatowską lewicę w tych wyborach. Nominację Tadeusza Rozpary oficjalnie ogłoszono w piątek podczas spotkania w Muzeum Regionalnym, na którym gościem specjalnym był Krzysztof Gawkowski, sekretarz generalny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Właśnie w piątek prominentni politycy SLD objeżdżali województwo łódzkie przed wyborami do Europarlamentu. Do Bełchatowa zawitał Krzysztof Gawkowski, który zarysował w skrócie program partii i odpowiedział na pytania gości. Podkreślił, że SLD nie będzie już patrzeć w przeszłość i odpowiadać za dawne grzechy, bo Sojusz już je odpokutował, przegrywając od kilku lat każde kolejne wybory. Podkreślił, też, że jego ugrupowanie chce skupić się na gospodarce i służbie zdrowia i mniej uwagi będzie poświęcać sprawom obyczajowym i światopoglądowym. Podczas swojego wystąpienia Krzysztof Gawkowski podkreślał, że ani on, ani SLD nie będzie głosić haseł populistycznych. Z jego ust padło jednak istotne sformułowanie dotyczące sporej grupy pracowników z Bełchatowa. – Spółki powinny powrócić do macierzy – mówił Krzysztof Gawkowski, podkreślając, że nie zrozumiałe jest, gdy pracownicy w spółkach zależnych za tą samą pracę co ich koledzy np. w kopalni czy elektrowni zarabiają kilkakrotnie mniej. Jego zdaniem proces przenoszenia pracowników zakładów do spółek zależnych można zatrzymać. Na spotkaniu SLD w Muzeum Regionalnym ogłoszono oficjalnego kandydata SLD Bełchatów na posła Europarlamentu. Będzie nim Tadeusz Rozpara, radny Rady Miejskiej w Bełchatowie i prezydent miasta w latach 1994-2002.

Data publikacji: 04.03.2014, żródło: naszemiasto.pl, zdjęcie: Maciej Wiśniewski.